~حوالی همین روزهای مثل هم~

دستم نه... اما دلم به هنگام نوشتن نام تو میلرزد

شهریور 97
1 پست
مرداد 97
1 پست
تیر 97
1 پست
خرداد 97
1 پست
اسفند 96
16 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
پاپ_کرن
1 پست
اشپزی
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....
.◦●.چشمان بارانی.●◦.
بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !